So sánh Apps Script và VBA

Apps Script và VBA là hai công cụ cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong Excel. Tuy nhiên, chúng có nhiều khác biệt quan trọng về nền tảng, bảo mật, phạm vi và tích hợp. Bài viết…

Ứng dụng thực tiễn của VBA

VBA (Visual Basic for Applications) là một ngôn ngữ lập trình được tích hợp trong các ứng dụng Microsoft Office, bao gồm Excel, Word, PowerPoint và Access. VBA được sử dụng để tạo các chương trình macro và các ứng…

Một số giới hạn của Apps Script

Apps Script là một nền tảng phát triển ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng, cho phép bạn tạo các ứng dụng kinh doanh tích hợp với Google Workspace. Tuy nhiên, Apps Script cũng có một số giới hạn hàng…