Tạo lịch trong Google Sheets

Google Sheets là một công cụ văn phòng trực tuyến miễn phí của Google, cho phép người dùng tạo ra các bảng tính và chia sẻ chúng với những người khác. Một trong những tính năng hữu ích của Google Sheets là tạo lịch với thanh trạng thái để quản lý các sự kiện và … Đọc tiếp

Ứng dụng Apps Script vào các sản phẩm của Google

Google Apps Script là một nền tảng mã nguồn thấp cho phép bạn tạo các giải pháp tùy chỉnh cho Google Workspace và các dịch vụ khác của Google. Bằng cách ứng dụng Apps Script, bạn có thể tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, tăng năng suất, và kết nối các … Đọc tiếp

Kết hợp Apps Script với Calendar để tự động quy trình tạo Event

Apps Script là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tạo các ứng dụng web và tự động hóa các tác vụ trên nền tảng Google. Bạn có thể sử dụng Apps Script để kết nối với các dịch vụ Google khác nhau, trong đó có Calendar. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng … Đọc tiếp