Power Apps: Những Điều Cần Biết Trước Khi Bắt Đầu

Power Apps: Những Điều Cần Biết Trước Khi Bắt Đầu Power Apps của Microsoft là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng tạo ra ứng dụng không cần kiến thức lập trình sâu. Trước khi bắt đầu học Power Apps, hãy cân nhắc những điều quan trọng sau đây để đảm bảo rằng … Đọc tiếp

Ưu điểm của Apps Script

Apps Script là một công cụ mã nguồn mở của Google được sử dụng để tạo và thực thi các ứng dụng tùy chỉnh trên các sản phẩm của Google như Google Sheets, Docs, Forms và Gmail. Ứng dụng Script giúp cho người dùng có thể tùy chỉnh, mở rộng và tự động hóa các … Đọc tiếp

Ứng dụng Apps Script trong Google Slides

Ứng dụng Apps Script trong Google Slides Google Apps Script là một nền tảng lập trình dựa trên JavaScript, được sử dụng để tự động hóa các tác vụ trong các ứng dụng Google như Google Sheets, Google Docs, Google Forms,… Apps Script cho phép người dùng viết các hàm tùy chỉnh, tạo menu tùy … Đọc tiếp