Kết nối Apps Script và Power Apps – Giải pháp toàn diện cho việc tạo ứng dụng đa chức năng và hiệu quả!

Kết nối Apps Script và Power Apps mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Với sự kết hợp của hai nền tảng này, người dùng có thể tạo ra các ứng dụng đa chức năng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển. Hãy khám phá thêm về những lợi ích của sự kết hợp này!

Ưu điểm của Apps Script

Apps Script là một công cụ mã nguồn mở của Google được sử dụng để tạo và thực thi các ứng dụng tùy chỉnh trên các sản phẩm của Google như Google Sheets, Docs, Forms và Gmail. Ứng dụng Script giúp cho người dùng có thể tùy chỉnh, mở rộng và tự động hóa các … Đọc tiếp