Tận Dụng Sức Mạnh của Power Apps trong Các Kịch Bản Ứng Dụng Thực Tế

Tận Dụng Sức Mạnh của Power Apps trong Các Kịch Bản Ứng Dụng Thực Tế Power Apps, một công cụ của Microsoft, không chỉ đơn thuần là một giải pháp xây dựng ứng dụng mà còn là một công cụ linh hoạt cho việc giải quyết các vấn đề thực tế trong doanh nghiệp. Dưới … Đọc tiếp

Khi Nào Bạn Nên Sử Dụng Power Apps?

Khi Nào Bạn Nên Sử Dụng Power Apps? Trong thế giới ngày nay, công nghệ đang liên tục phát triển, mang lại nhiều công cụ hiệu quả để giải quyết các vấn đề kinh doanh và quản lý dữ liệu. Trong bối cảnh này, Power Apps của Microsoft đã nổi lên như một giải pháp … Đọc tiếp

Cách sử dụng cấu trúc With trong Power Apps để viết mã tối ưu, sạch và gọn hơn

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc With trong Power Apps để viết mã tối ưu, sạch và gọn hơn. Cấu trúc này giúp giảm thiểu việc lặp lại mã và tăng tính tổ chức của mã trong ứng dụng Power Apps. Đầu tiên, hãy tạo một ứng … Đọc tiếp

Progress Component – Power Apps

Progress Component – Power Apps This component helps you to display the progress of the current work in case it takes a bit of time to complete. How to use: Link: Power Apps Components – Google Drive Properties: Methods: Ex: AppMentor_Progress_1.Show(Color.MediumSeaGreen, true, 40) Ex: AppMentor_Progress_1.Close()

Popovers Component – Power Apps

Popovers Component – Power Apps This component helps you to display a small content beside the control. How to use: Link: Power Apps Components – Google Drive Properties: Methods: Ex: AppMentor_Popover_1.Show(“Title of the popover”, “Content of the popover”, 10, 20, 50, 4) Ex: AppMentor_Popover_1.Close()

Các Kỹ Năng Cần Có Để Lập Trình Một Ứng Dụng Power Apps Tốt Và Không Bug

Các Kỹ Năng Cần Có Để Lập Trình Một Ứng Dụng Power Apps Tốt Và Không Bug Power Apps – một dịch vụ của Microsoft, đã mở ra cánh cửa mới cho việc phát triển ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Tuy nhiên, để tạo ra … Đọc tiếp

Một số ứng dụng cơ bản dành cho doanh nghiệp có thể xây dựng trên Power Apps

Một số ứng dụng cơ bản dành cho doanh nghiệp có thể xây dựng trên Power Apps Trên thị trường công nghệ hiện đại, Power Apps của Microsoft đang trở thành một công cụ không thể thiếu đối với nhiều doanh nghiệp. Power Apps giúp tạo ra các ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh mà … Đọc tiếp