Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script

Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script Google Apps Script là một ngôn ngữ lập trình ứng dụng của Google được tùy biến trên nền JavaScript, cho phép bạn kết nối và điều khiển các dịch vụ Google tiện lợi, tự động. Một trong những tính năng hữu ích của Apps Script là khả … Đọc tiếp

Ứng dụng Apps Script trong Google Slides

Ứng dụng Apps Script trong Google Slides Google Apps Script là một nền tảng lập trình dựa trên JavaScript, được sử dụng để tự động hóa các tác vụ trong các ứng dụng Google như Google Sheets, Google Docs, Google Forms,… Apps Script cho phép người dùng viết các hàm tùy chỉnh, tạo menu tùy … Đọc tiếp