Sử dụng Apps Script để tạo Approval nhiều cấp

Sử dụng Apps Script để tạo Approval nhiều cấp Giới thiệu Approval nhiều cấp là một quy trình phổ biến trong các tổ chức để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc ra quyết định. Quy trình này yêu cầu một tài liệu hoặc yêu cầu được phê duyệt bởi … Đọc tiếp

Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script

Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script Google Apps Script là một ngôn ngữ lập trình ứng dụng của Google được tùy biến trên nền JavaScript, cho phép bạn kết nối và điều khiển các dịch vụ Google tiện lợi, tự động. Một trong những tính năng hữu ích của Apps Script là khả … Đọc tiếp

Gửi thông báo qua Gmail khi tài liệu trong Drive có thay đổi

Ứng dụng Apps Script gửi thông báo qua Gmail khi tài liệu trong Drive có thay đổi Apps Script là một nền tảng lập trình dựa trên JavaScript, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong các ứng dụng Google như Google Sheets, Google Docs, Google Forms,… Apps Script có thể được sử … Đọc tiếp

Tạo báo cáo định kỳ tự động với Apps Script với nguồn dữ liệu Google Sheets Giới thiệu Việc tạo báo cáo thủ công tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót. Apps Script là giải pháp giúp bạn tự động hóa quy trình này, tiết kiệm công sức và đảm bảo tính chính … Đọc tiếp