Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script

Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script Google Apps Script là một ngôn ngữ lập trình ứng dụng của Google được tùy biến trên nền JavaScript, cho phép bạn kết nối và điều khiển các dịch vụ Google tiện lợi, tự động. Một trong những tính năng hữu ích của Apps Script là khả … Đọc tiếp

Gửi thông báo qua Gmail khi tài liệu trong Drive có thay đổi

Ứng dụng Apps Script gửi thông báo qua Gmail khi tài liệu trong Drive có thay đổi Apps Script là một nền tảng lập trình dựa trên JavaScript, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong các ứng dụng Google như Google Sheets, Google Docs, Google Forms,… Apps Script có thể được sử … Đọc tiếp