Lấy Link Hàng Loạt Các File Trong Thư Mục Google Drive Bằng Google Apps Script

Lấy Link Hàng Loạt Các File Trong Thư Mục Google Drive Bằng Google Apps Script Google Drive là một nền tảng mạnh mẽ để lưu trữ và quản lý tài liệu trực tuyến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Google Apps Script để tự động hóa quy trình làm … Đọc tiếp

Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script

Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script Google Apps Script là một ngôn ngữ lập trình ứng dụng của Google được tùy biến trên nền JavaScript, cho phép bạn kết nối và điều khiển các dịch vụ Google tiện lợi, tự động. Một trong những tính năng hữu ích của Apps Script là khả … Đọc tiếp

Xử lý File hiệu quả trong Google Drive với Apps Script

Apps Script là một nền tảng mã hóa được tích hợp sẵn cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong Google Drive và các ứng dụng Google khác.

Sử dụng Apps Script để sắp xếp lại File trong Drive

Sử dụng Apps Script để sắp xếp lại File trong Drive Apps Script là một nền tảng lập trình dựa trên JavaScript, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong các ứng dụng Google như Google Sheets, Google Docs, Google Forms,… Apps Script có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng … Đọc tiếp

Gửi thông báo qua Gmail khi tài liệu trong Drive có thay đổi

Ứng dụng Apps Script gửi thông báo qua Gmail khi tài liệu trong Drive có thay đổi Apps Script là một nền tảng lập trình dựa trên JavaScript, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong các ứng dụng Google như Google Sheets, Google Docs, Google Forms,… Apps Script có thể được sử … Đọc tiếp

Chia sẻ / Ngưng chia sẻ file hàng loạt với Apps Script

Chia sẻ / Ngưng chia sẻ file hàng loạt với Apps Script Quản lý việc chia sẻ file Google Drive có thể tốn thời gian khi bạn cần thực hiện thao tác với nhiều file cùng lúc. Apps Script là giải pháp giúp bạn tự động hóa quy trình này, giúp bạn chia sẻ hoặc … Đọc tiếp