Cách tích hợp Gemini với Google Sheets thông qua Apps Script

Cách tích hợp Gemini với Google Sheets thông qua Apps Script Giới thiệu Gemini là một chatbot AI tiên tiến được phát triển bởi Google AI. Với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và xử lý thông tin đa dạng, Gemini có thể được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, bao gồm cả tự … Đọc tiếp