Ứng dụng thực tiễn của VBA

VBA (Visual Basic for Applications) là một ngôn ngữ lập trình được tích hợp trong các ứng dụng Microsoft Office, bao gồm Excel, Word, PowerPoint và Access. VBA được sử dụng để tạo các chương trình macro và các ứng dụng tự động hóa cho các tác vụ phổ biến trong các ứng dụng này. … Đọc tiếp

Ứng dụng Apps Script, Google Sheets và Telegram Bot trong quản lý công việc

Kết hợp Google Sheets, Apps Script và Telegram Bot là một cách tuyệt vời để tạo ra một hệ thống tự động hóa quy trình làm việc và thông báo cho nhóm của bạn. Bằng cách sử dụng Apps Script, bạn có thể tạo ra các kịch bản tùy chỉnh cho Google Sheets để tự … Đọc tiếp

Apps Script có thể làm gì?

Apps Script là một công cụ giúp người dùng tạo ra các ứng dụng, tính năng, kịch bản và các công cụ tùy chỉnh cho các ứng dụng của Google như Google Sheets, Google Docs và Google Forms. Nền tảng này là một công cụ rất mạnh mẽ và có thể được sử dụng để … Đọc tiếp

So sánh thời gian và chi phí phát triển ứng dụng Power Apps và truyền thống

So sánh thời gian và chi phí phát triển ứng dụng Power Apps và truyền thống Trong thế giới công nghệ ngày nay, quá trình phát triển ứng dụng không chỉ xoay quanh việc lập trình mà còn liên quan đến sự linh hoạt, tốc độ và chi phí. Trong bài viết này, chúng ta … Đọc tiếp