Ứng dụng Apps Script vào các sản phẩm của Google

Google Apps Script là một nền tảng mã nguồn thấp cho phép bạn tạo các giải pháp tùy chỉnh cho Google Workspace và các dịch vụ khác của Google. Bằng cách ứng dụng Apps Script, bạn có thể tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, tăng năng suất, và kết nối các sản phẩm của Google với nhau một cách linh hoạt.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số cách ứng dụng Apps Script vào các sản phẩm của Google, cũng như cung cấp các nguồn học tập và hỗ trợ để bạn có thể bắt đầu sử dụng Apps Script một cách hiệu quả.

Google Apps Script là một nền tảng mã nguồn thấp cho phép bạn tạo các giải pháp tùy chỉnh cho Google Workspace và các dịch vụ khác của Google.

Ứng dụng Apps Script vào Google Docs

Google Docs là một công cụ soạn thảo văn bản trực tuyến, cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, và chia sẻ các tài liệu văn bản một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng Apps Script để thêm các tính năng tùy chỉnh vào Google Docs, chẳng hạn như:

 • Thêm menu, hộp thoại, và thanh bên tùy chỉnh để tương tác với người dùng và thực hiện các chức năng cụ thể.
 • Tạo các macro để tự động hóa các thao tác trên văn bản, chẳng hạn như định dạng, chèn hình ảnh, hoặc thay đổi kiểu chữ.
 • Sử dụng các API của Google để kết nối Google Docs với các dịch vụ khác, chẳng hạn như Gmail, Drive, Calendar, hoặc Translate.
 • Xuất bản web app để hiển thị nội dung của Google Docs trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Bạn có thể xem ví dụ về cách sử dụng Apps Script để tạo tính năng hợp nhất thư bằng Gmail và Google Docs tại đây.

Ứng dụng Apps Script vào Google Sheets

Google Sheets là một công cụ tính toán trực tuyến, cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, và chia sẻ các bảng tính một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng Apps Script để thêm các tính năng tùy chỉnh vào Google Sheets, chẳng hạn như:

 • Thêm menu, hộp thoại, và thanh bên tùy chỉnh để tương tác với người dùng và thực hiện các chức năng cụ thể.
 • Tạo các hàm mở rộng hoặc các macro để tự động hóa các thao tác trên bảng tính, chẳng hạn như tính toán, lọc, hoặc xếp loại.
 • Sử dụng các API của Google để kết nối Google Sheets với các dịch vụ khác, chẳng hạn như Gmail, Drive, Calendar, hoặc Maps.
 • Xuất bản web app để hiển thị nội dung của Google Sheets trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Bạn có thể xem ví dụ về cách sử dụng Apps Script để phân tích ý kiến phản hồi không giới hạn trên Google Sheets tại đây.

Ứng dụng Apps Script vào Google Slides

Google Slides là một công cụ trình chiếu trực tuyến, cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, và chia sẻ các bài trình chiếu một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng Apps Script để thêm các tính năng tùy chỉnh vào Google Slides, chẳng hạn như:

 • Thêm menu, hộp thoại, và thanh bên tùy chỉnh để tương tác với người dùng và thực hiện các chức năng cụ thể.
 • Tạo các macro để tự động hóa các thao tác trên bài trình chiếu, chẳng hạn như định dạng, chèn hình ảnh, hoặc thay đổi kiểu chữ.
 • Sử dụng các API của Google để kết nối Google Slides với các dịch vụ khác, chẳng hạn như Gmail, Drive, Calendar, hoặc YouTube.
 • Xuất bản web app để hiển thị nội dung của Google Slides trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Bạn có thể xem ví dụ về cách sử dụng Apps Script để tự động sinh ra bài trình chiếu từ một bảng tính tại đây.

Ứng dụng Apps Script vào Google Forms

Google Forms là một công cụ khảo sát trực tuyến, cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, và chia sẻ các biểu mẫu một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng Apps Script để thêm các tính năng tùy chỉnh vào Google Forms, chẳng hạn như:

 • Thêm menu và trình đơn tùy chỉnh để tương tác với người dùng và thực hiện các chức năng cụ thể.
 • Tạo các macro để tự động hóa các thao tác trên biểu mẫu, chẳng hạn như xác minh thông tin nhập vào hoặc gửi email xác nhận.
 • Sử dụng các API của Google để kết nối Google Forms với các dịch vụ khác, chẳng hạn như Gmail, Drive, Calendar hoặc Sheets.
 • Xuất bản web app để hiển thị nội dung của Google Forms trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Bạn có thể xem ví dụ về cách sử dụng Apps Script để cho phép người tham gia đăng ký tham gia các phiên trong một sự kiện tại đây.

Nguồn học tập và hỗ trợ cho Apps Script

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về Apps Script và cách sử dụng nó trong các sản phẩm của Google, bạn có thể xem qua các nguồn sau:

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận