Các loại chi phí bao gồm khi sử dụng Power Apps và Power Automate

Các loại chi phí bao gồm khi sử dụng Power Apps và Power Automate (có và không có Dataverse)

Power AppsPower Automate là hai dịch vụ của Microsoft có thể giúp tự động hóa và xây dựng ứng dụng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, khi sử dụng các dịch vụ này, bạn cần xem xét các chi phí liên quan. Dưới đây là các loại chi phí có thể phát sinh:

 1. Chi phí giấy phép:
  • Power Apps và Power Automate có các phiên bản giấy phép khác nhau, bao gồm phiên bản miễn phí, các phiên bản cá nhân và doanh nghiệp. Phiên bản miễn phí có giới hạn về tính năng và số lượng kích hoạt. Các phiên bản cao cấp có thể yêu cầu chi phí giấy phép hàng tháng hoặc hàng năm.
 2. Chi phí lưu trữ và xử lý:
  • Khi sử dụng Power Apps và Power Automate, các dữ liệu và quy trình của bạn có thể được lưu trữ và xử lý trên nền tảng đám mây của Microsoft. Việc sử dụng lưu trữ và tài nguyên tính toán có thể đòi hỏi chi phí phụ thuộc vào quy mô và khối lượng công việc của bạn.
 3. Chi phí tích hợp với dịch vụ bên ngoài:
  • Nếu bạn muốn tích hợp Power Apps và Power Automate với các dịch vụ bên ngoài như SharePoint, Dynamics 365, hoặc dịch vụ web tùy chỉnh, có thể có chi phí liên quan đến việc sử dụng và tích hợp với các dịch vụ này.
 4. Chi phí phát triển tùy chỉnh:
  • Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phát triển các tính năng tùy chỉnh hoặc mở rộng Power Apps và Power Automate. Điều này có thể đòi hỏi chi phí để thuê nhà phát triển hoặc sử dụng các dịch vụ phát triển tùy chỉnh.
Các loại chi phí bao gồm khi sử dụng Power Apps và Power Automate

Lưu ý: Sử dụng Dataverse (trước đây là Common Data Service) cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí. Dataverse cung cấp một cơ sở dữ liệu đám mây để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Nếu sử dụng Dataverse, có thể có chi phí liên quan đến việc lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Trước khi sử dụng Power Apps và Power Automate, hãy xem xét và đánh giá các loại chi phí trên để đảm bảo rằng bạn có kế hoạch tài chính phù hợp và có thể tận dụng tối đa các tính năng và lợi ích của các dịch vụ này.

Dịch vụ lập trình ứng dụng

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script, Power Apps từ cơ bản đến nâng cao.

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận