Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script

Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script

Google Apps Script là một ngôn ngữ lập trình ứng dụng của Google được tùy biến trên nền JavaScript, cho phép bạn kết nối và điều khiển các dịch vụ Google tiện lợi, tự động. Một trong những tính năng hữu ích của Apps Script là khả năng chia sẻ file hàng loạt.

Với Apps Script, bạn có thể chia sẻ file hàng loạt đến các địa chỉ email, các nhóm Google, hoặc các thư mục Google Drive. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi cần chia sẻ file với nhiều người cùng lúc.

Top phụ kiện máy tính đang SALE tại Shopee

Cách chia sẻ file hàng loạt với Apps Script

Để chia sẻ file hàng loạt với Apps Script, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở file Google Sheets chứa danh sách người nhận.
 2. Tạo một biến chứa đường dẫn đến file cần chia sẻ.
 3. Tạo một vòng lặp để duyệt qua từng người nhận trong danh sách.
 4. Trong vòng lặp, gọi hàm DriveApp.share() để chia sẻ file đến người nhận tương ứng.

Ví dụ code chia sẻ file hàng loạt

Dưới đây là một ví dụ code chia sẻ file hàng loạt đến các địa chỉ email:

function shareFiles() {
 // Lấy danh sách địa chỉ email người nhận
 var recipients = [
  "[email protected]",
  "[email protected]",
  "[email protected]"
 ];

 // Lấy đường dẫn đến file cần chia sẻ
 var file = DriveApp.getFileById("12345678901234567890");

 // Chia sẻ file đến từng người nhận
 for (var i = 0; i < recipients.length; i++) {
  // Chia sẻ file với quyền "Xem"
  file.addViewer(recipients[i])
 }
}

Code này sẽ duyệt qua từng địa chỉ email trong danh sách recipients và gọi hàm DriveApp.share() để chia sẻ file đến người nhận tương ứng. Quyền truy cập của người nhận là “Xem”.

Một số lưu ý khi chia sẻ file hàng loạt với Apps Script

 • Bạn cần đảm bảo rằng bạn có quyền chia sẻ file với người nhận.
 • Bạn có thể chia sẻ file đến tối đa 100 người nhận trong một lần.
 • Nếu bạn chia sẻ file đến nhiều người nhận, bạn nên chia nhỏ danh sách người nhận thành nhiều nhóm để tránh lỗi.

Kết luận

Chia sẻ file hàng loạt với Apps Script là một cách hiệu quả để tiết kiệm thời gian và công sức khi cần chia sẻ file với nhiều người cùng lúc. Với một chút kiến thức về Apps Script, bạn có thể dễ dàng viết code để chia sẻ file hàng loạt theo nhu cầu của mình.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận