Apps Script, VBA và Office Script. Công cụ nào dễ sử dụng nhất?

Apps Script, VBA và Office Script là ba công cụ lập trình cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong các ứng dụng văn phòng như Google Workspace và Microsoft 365. Tuy nhiên, chúng có những khác biệt về cú pháp, tính năng và khả năng tương thích. Vậy công cụ nào dễ sử dụng nhất cho người mới bắt đầu?

Apps Script là một ngôn ngữ lập trình dựa trên JavaScript, cho phép bạn viết các script để tương tác với các ứng dụng của Google như Sheets, Docs, Slides, Forms và Gmail. Bạn có thể viết Apps Script trực tiếp trong trình duyệt hoặc sử dụng một IDE riêng biệt. Apps Script có thể truy cập được các API của Google và hỗ trợ tích hợp với các dịch vụ bên ngoài.

VBA (Visual Basic for Applications) là một phiên bản của ngôn ngữ lập trình Visual Basic, cho phép bạn viết các macro để tương tác với các ứng dụng của Microsoft như Excel, Word, PowerPoint và Outlook. Bạn có thể viết VBA trong một cửa sổ riêng biệt trong mỗi ứng dụng hoặc sử dụng một IDE riêng biệt. VBA có thể truy cập được các đối tượng, thuộc tính và phương thức của các ứng dụng và hỗ trợ tích hợp với các đối tượng COM (Component Object Model).

Office Script là một công cụ lập trình mới của Microsoft, cho phép bạn viết các script để tương tác với Excel trên web. Office Script cũng dựa trên JavaScript và có thể viết trong một IDE tích hợp trong Excel hoặc sử dụng một IDE riêng biệt. Office Script có thể truy cập được các API của Excel và hỗ trợ tích hợp với Power Automate.

Trong ba công cụ này, Apps Script có lẽ là công cụ dễ sử dụng nhất cho người mới bắt đầu, vì nó có nhiều tài liệu hướng dẫn, ví dụ và hỗ trợ cộng đồng. Ngoài ra, Apps Script cũng có thể chạy được trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đã quen thuộc với các ứng dụng của Microsoft và muốn tận dụng được sức mạnh của chúng, bạn có thể chọn VBA hoặc Office Script. VBA có lợi thế là có thể chạy được trên phiên bản máy tính để bàn của Excel, trong khi Office Script có lợi thế là có thể kết hợp được với Power Automate để tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận