Tốc độ Apps Script so với Office Script

Tốc độ Apps Script so với Office Script

Nếu bạn đang sử dụng Excel trên web, bạn có thể đã nghe nói về Office Script, một tính năng mới cho phép bạn tự động hóa các tác vụ thường xuyên trong bảng tính của mình. Office Script là gì và nó khác gì với Apps Script, một công cụ tương tự cho Google Sheets?

Tốc độ Apps Script

Office Script là một ngôn ngữ lập trình dựa trên JavaScript, được thiết kế để hoạt động với Excel trên web. Bạn có thể sử dụng Office Script để ghi lại các hành động của mình trong Excel, chẳng hạn như chỉnh sửa ô, thay đổi định dạng và tạo bảng. Sau đó, bạn có thể chạy lại các kịch bản này để lặp lại các hành động đó trên các bảng tính và bảng tính khác nhau. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc tạo các kịch bản mới bằng Trình chỉnh sửa mã của Office Script.

Apps Script là một ngôn ngữ lập trình dựa trên JavaScript, được thiết kế để hoạt động với các sản phẩm của Google, như Google Sheets, Google Docs và Google Slides. Bạn có thể sử dụng Apps Script để tạo các ứng dụng web, thêm các chức năng tùy chỉnh vào bảng tính của mình và kết nối với các dịch vụ bên ngoài. Bạn có thể viết và chạy các kịch bản Apps Script từ Trình chỉnh sửa mã của Apps Script.

Về mặt cơ bản, cả hai công cụ đều cho phép bạn viết và chạy các kịch bản JavaScript để tự động hóa các tác vụ trong bảng tính của mình. Tuy nhiên, có một số khác biệt quan trọng giữa chúng:

  • Office Script chỉ hoạt động với Excel trên web, trong khi Apps Script hoạt động với nhiều sản phẩm của Google.
  • Office Script có một Trình ghi lại hành động, cho phép bạn tạo các kịch bản mà không cần viết mã, trong khi Apps Script không có tính năng này.
  • Office Script có thể được chia sẻ với những người dùng khác của một bảng tính Excel, trong khi Apps Script phải được xuất bản như một ứng dụng web hoặc tiện ích để chia sẻ.
  • Office Script có thể được kết nối với Power Automate, một dịch vụ cho phép bạn tự động hóa các quy trình làm việc xuyên suốt các ứng dụng và dịch vụ khác nhau, trong khi Apps Script có thể được kết nối với Google Workspace.

Vậy tốc độ thực thi của hai công cụ này như thế nào? Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như phức tạp của kịch bản, số lượng dữ liệu được xử lý và tốc độ kết nối internet của bạn. Tuy nhiên, một số thử nghiệm cho thấy rằng Office Script có xu hướng chạy nhanh hơn Apps Script trong các tác vụ đơn giản, như sao chép và dán.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận