Kết nối Excel với Google Sheets thông qua Apps Script

Giới thiệu Excel và Google Sheets là hai công cụ bảng tính phổ biến nhất hiện nay. Mỗi công cụ đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Excel nổi tiếng với khả năng tính toán và phân tích dữ liệu mạnh mẽ, trong khi Google Sheets có ưu điểm là dễ sử dụng … Đọc tiếp

Trigger 1 action cụ thể khi Sheet bị Edit với onEdit event

Google Sheets cung cấp một số cách để tự động hóa các tác vụ khi dữ liệu trong bảng tính được thay đổi. Một cách phổ biến là sử dụng onEdit event. onEdit event là một sự kiện xảy ra khi một ô trong bảng tính được thay đổi. Bạn có thể sử dụng sự … Đọc tiếp

Tự động tạo bảng với Template trong Google Sheets với Apps Script

Google Sheets cung cấp tính năng Template cho phép bạn tạo các bảng tính mẫu có thể được sử dụng lại nhiều lần. Tính năng này rất hữu ích khi bạn cần tạo các bảng tính có định dạng và dữ liệu giống nhau. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự động tạo bảng với Template, … Đọc tiếp

Cách lưu lại tên người chỉnh sửa ở một cột trong Google Sheets?

Khi làm việc nhóm trên Google Sheets, bạn cần biết ai là người đã chỉnh sửa dữ liệu trong bảng tính của mình. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi các thay đổi và xác định người chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào. Google Sheets cung cấp một số cách để lưu … Đọc tiếp

Gửi Email tự động khi một vùng trong Google Sheets bị thay đổi

Theo dõi các thay đổi đối với dữ liệu trong Google Sheets có thể tốn thời gian và công sức. Sử dụng Google Apps Script để gửi email tự động

Cách lưu lại tên người chỉnh sửa ở một cột trong Google Sheets

Khi làm việc nhóm trên Google Sheets, việc theo dõi ai đã chỉnh sửa nội dung là rất quan trọng. Điều này giúp bạn biết được ai đã thay đổi dữ liệu và khi nào họ đã thay đổi. Google Sheets cung cấp một số cách để lưu lại tên người chỉnh sửa. Trong bài … Đọc tiếp

Sử dụng Apps Script để tạo bài kiểm tra tự động

Sử dụng Apps Script để tạo bài kiểm tra tự động Giới thiệu: Việc tạo bài kiểm tra thủ công tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót. Apps Script là giải pháp giúp bạn tự động hóa quy trình này, tạo bài kiểm tra nhanh chóng và chính xác. Lợi ích: Hướng dẫn: … Đọc tiếp

Chia sẻ / Ngưng chia sẻ file hàng loạt với Apps Script

Chia sẻ / Ngưng chia sẻ file hàng loạt với Apps Script Quản lý việc chia sẻ file Google Drive có thể tốn thời gian khi bạn cần thực hiện thao tác với nhiều file cùng lúc. Apps Script là giải pháp giúp bạn tự động hóa quy trình này, giúp bạn chia sẻ hoặc … Đọc tiếp