Lập trình viên suy nghĩ thế nào về Apps Script?

Lập trình viên có thể có những suy nghĩ khác nhau về Apps Script, tùy thuộc vào kinh nghiệm, sở thích và mục đích sử dụng của họ. Tuy nhiên, một số ý kiến chung của các lập trình viên về Apps Script có thể bao gồm:

Apps Script
  1. Là một công cụ rất tiện ích để xử lý dữ liệu và tương tác với các ứng dụng của Google như Google Sheets, Google Docs và Google Forms.
  2. Rất dễ học và có thể được sử dụng để tạo ra các ứng dụng đơn giản chỉ trong vài phút.
  3. Có thể giúp tăng năng suất làm việc và giảm thời gian thực hiện các tác vụ lặp lại một cách đáng kể.
  4. Apps Script cung cấp các thư viện mạnh mẽ để xử lý dữ liệu, tạo các biểu đồ và đồ thị và tương tác với các API của bên thứ ba.
  5. Tuy nhiên, Apps Script cũng có những hạn chế nhất định, ví dụ như không thể sử dụng các thư viện của bên thứ ba, có hạn chế về tính tùy chỉnh của giao diện người dùng và không được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng.
  6. Nếu muốn tạo ra các ứng dụng phức tạp hơn hoặc cần tính tùy chỉnh cao hơn, các lập trình viên có thể phải sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác như Python, Java hoặc C++.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận