VBA có thực sự lỗi thời so với Apps Script

VBA vs Apps Script Không chắc là VBA (Visual Basic for Applications) thực sự lỗi thời so với Apps Script. Cả hai ngôn ngữ đều được sử dụng rộng rãi để tạo các ứng dụng và kịch bản tùy chỉnh trong các ứng dụng văn phòng như Excel và Google Sheets. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

VBA

VBA được phát triển vào những năm 1990 và được tích hợp sẵn trong các ứng dụng Microsoft Office như Excel, Word và Access. VBA có thể được sử dụng để tạo ra các kịch bản tùy chỉnh và các macro trong các ứng dụng này. Mặt khác, Apps Script là một ngôn ngữ lập trình dựa trên đám mây được sử dụng để tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh trong các ứng dụng Google như Sheets, Docs và Forms.

Một số ưu điểm của Apps Script là nó là một ngôn ngữ lập trình dựa trên đám mây, cho phép người dùng làm việc với dữ liệu trực tiếp từ Google Sheets hoặc các ứng dụng khác. Nó cũng có nhiều thư viện và các tài liệu hỗ trợ phong phú để giúp người dùng làm việc với nhiều tính năng khác nhau trong các ứng dụng Google.

Apps Script

Tuy nhiên, VBA vẫn được sử dụng rộng rãi và được coi là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh trong các ứng dụng Office. Nó cũng có nhiều tài liệu hỗ trợ và thư viện để giúp người dùng làm việc với các tính năng khác nhau.

Vì vậy, không thể nói rằng VBA thực sự lỗi thời so với Apps Script. Sự lựa chọn giữa hai ngôn ngữ phụ thuộc vào mục đích và ứng dụng cụ thể mà người dùng đang làm việc.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận