Nên sử dụng Apps Script hay Office Script để tương tác API?

Apps Script hay Office Script?

Nếu bạn muốn tương tác với API trong Excel, bạn có hai lựa chọn chính: Apps Script và Office Script. Apps Script là một nền tảng mã hóa dựa trên JavaScript cho các ứng dụng Google Workspace, trong khi Office Script là một nền tảng mã hóa dựa trên JavaScript cho các ứng dụng Microsoft 365. Vậy bạn nên sử dụng cái nào cho nhu cầu của mình? Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa hai nền tảng này.

Apps Script hay Office Script
  • Apps Script có thể chạy trên nhiều thiết bị và ứng dụng khác nhau, như Excel trên web, Excel trên Windows, Excel trên Mac và các ứng dụng Google Workspace khác. Office Script chỉ có thể chạy trên Excel trên web và một số phiên bản Excel trên Windows và Mac.
  • Apps Script có thể tương tác với các API bên ngoài thông qua các phương thức UrlFetchApp và OAuthService. Office Script có thể tương tác với một số API bên ngoài thông qua phương thức fetch, nhưng không hỗ trợ xác thực OAuth.
  • Apps Script có thể được kích hoạt bằng các sự kiện trong bảng tính, như khi mở, khi chỉnh sửa hoặc khi thêm dòng mới. Office Script không hỗ trợ các sự kiện trong bảng tính, nhưng có thể được kích hoạt bằng cách nhấn nút Chạy cho một kịch bản hoặc thông qua Power Automate.
  • Apps Script sử dụng một mô hình API không đồng bộ, yêu cầu bạn sử dụng các phương thức load và sync để tải và đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy chủ và máy khách. Office Script sử dụng một mô hình API đồng bộ, cho phép bạn viết mã một cách tuần tự và đơn giản hơn.

Tùy thuộc vào yêu cầu và mục tiêu của bạn, bạn có thể chọn Apps Script hoặc Office Script để tương tác với API trong Excel. Nếu bạn muốn một nền tảng mã hóa linh hoạt, đa năng và có thể kết nối với nhiều dịch vụ khác nhau, bạn có thể sử dụng Apps Script. Nếu bạn muốn một nền tảng mã hóa an toàn, đơn giản và có thể tích hợp với Power Automate, bạn có thể sử dụng Office Script.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận