Tại sao Apps Script phổ biến hơn Office Script?

Tại sao Apps Script phổ biến hơn Office Script?

Apps Script là một nền tảng cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong các ứng dụng của Google Workspace như Google Sheets, Google Docs, Google Slides và nhiều hơn nữa. Bạn có thể viết các đoạn mã Apps Script bằng JavaScript và chạy chúng trực tiếp từ trình duyệt của bạn.

Office Script là một tính năng mới cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong Excel trên web. Bạn có thể ghi lại các hành động của bạn trong Excel và chuyển chúng thành các đoạn mã Office Script bằng TypeScript. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và tạo các đoạn mã Office Script bằng trình soạn thảo mã tích hợp.

Vậy tại sao Apps Script lại phổ biến hơn Office Script? Có một số lý do có thể giải thích điều này:

– Apps Script đã tồn tại lâu hơn Office Script. Apps Script được ra mắt vào năm 2009, trong khi Office Script được công bố vào năm 2019 và chỉ mới được phát hành rộng rãi vào năm 2020.
– Apps Script có thể làm việc với nhiều ứng dụng của Google Workspace, không chỉ là Google Sheets. Điều này cho phép bạn tạo ra các giải pháp tự động hóa phức tạp và linh hoạt hơn, ví dụ như gửi email từ Gmail, tạo báo cáo từ Google Slides, hoặc truy cập dữ liệu từ Google Drive.
– Apps Script có thể tích hợp với các dịch vụ bên ngoài của Google thông qua API RESTful. Bạn có thể sử dụng Apps Script để kết nối với các dịch vụ như YouTube, Twitter, Facebook, hoặc bất kỳ dịch vụ nào có API công khai. Điều này mở rộng khả năng của Apps Script và cho phép bạn tận dụng các nguồn dữ liệu và chức năng khác nhau.
– Apps Script có một cộng đồng lớn và tích cực của các nhà phát triển và người dùng. Bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu, ví dụ, hướng dẫn, và sự trợ giúp từ các diễn đàn, blog, video, và khóa học trực tuyến về Apps Script. Bạn cũng có thể chia sẻ và sử dụng lại các đoạn mã Apps Script của người khác thông qua thư viện mã nguồn mở hoặc cửa hàng Chrome Web Store.

Tóm lại, Apps Script là một nền tảng tự động hóa mạnh mẽ và linh hoạt cho các ứng dụng của Google Workspace và các dịch vụ bên ngoài. Office Script là một tính năng mới và hứa hẹn cho Excel trên web, nhưng nó còn hạn chế về phạm vi, tính năng, và sự hỗ trợ so với Apps Script. Đây là một số lý do tại sao Apps Script phổ biến hơn Office Script.

Dịch vụ lập trình ứng dụng

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script, Power Apps từ cơ bản đến nâng cao.

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận