Xử lý File hiệu quả trong Google Drive với Apps Script

Mở đầu

Google Drive là một dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến, cho phép bạn lưu trữ, chia sẻ và truy cập các file của mình từ bất kỳ thiết bị nào. Apps Script là một nền tảng mã hóa được tích hợp sẵn trong Google Workspace, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong Google Drive và các ứng dụng Google khác.

Cách xử lý file thủ công trong Google Drive

Google Drive cung cấp một số tính năng cơ bản để xử lý file, chẳng hạn như:

 • Tạo, mở, chỉnh sửa, chia sẻ và tải lên file
 • Sắp xếp, lọc và tìm kiếm file
 • Tạo thư mục và quản lý thư mục

Tuy nhiên, các tính năng này có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu xử lý file phức tạp.

Sử dụng Apps Script để xử lý file hàng loạt

Apps Script cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để xử lý file, bao gồm:

 • Lặp qua tất cả các file trong một thư mục
 • Đọc, ghi và chỉnh sửa nội dung file
 • Tạo, sao chép và di chuyển file
 • Xóa file

Bạn có thể sử dụng Apps Script để tự động hóa các tác vụ xử lý file hàng loạt, chẳng hạn như:

 • Sắp xếp tất cả các file trong một thư mục theo thứ tự tăng dần theo tên
 • Tạo một bản sao của tất cả các file trong một thư mục và lưu vào một thư mục khác
 • Xóa tất cả các file cũ hơn một ngày nhất định

Ví dụ

Mục tiêu: Sắp xếp tất cả các file trong một thư mục theo thứ tự tăng dần theo tên.

Code:

JavaScript

function sortFiles() {

 // Khai báo biến
 var files = DriveApp.getFilesByName("*.txt");

 // Lặp qua tất cả các file trong thư mục
 for (var i = 0; i < files.length; i++) {

  // Lấy tên file
  var filename = files[i].getName();

  // Sắp xếp file
  files[i].setName(filename.sort());
 }
}

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Mở một bảng tính Google Sheets.
 2. Thêm đoạn code vào bảng tính.
 3. Lưu bảng tính.
 4. Chạy đoạn code.

Kết luận

Với Apps Script, bạn có thể xử lý file hiệu quả trong Google Drive một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời nâng cao hiệu quả công việc.

👍 💯

Ngoài các tính năng cơ bản được đề cập ở trên, Apps Script còn cung cấp nhiều tính năng xử lý file nâng cao khác, chẳng hạn như:

 • Thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột và hàng trong bảng tính
 • Tạo biểu đồ và đồ thị từ dữ liệu trong file
 • Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các slide trong bản trình bày
 • Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các email trong tài liệu

Dịch vụ lập trình ứng dụng

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script, Power Apps từ cơ bản đến nâng cao.

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận