Cách lưu lại tên người chỉnh sửa ở một cột trong Google Sheets?

Khi làm việc nhóm trên Google Sheets, bạn cần biết ai là người đã chỉnh sửa dữ liệu trong bảng tính của mình. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi các thay đổi và xác định người chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào.

Google Sheets cung cấp một số cách để lưu lại tên người chỉnh sửa. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công thức QUERY để lưu lại tên người chỉnh sửa ở một cột trong bảng tính của bạn.

Cách 1: Sử dụng công thức QUERY

Công thức QUERY cho phép bạn truy vấn dữ liệu từ một bảng tính và trả về kết quả mong muốn. Để sử dụng công thức QUERY để lưu lại tên người chỉnh sửa, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

=QUERY(A1:Z,"SELECT [Name] FROM [Sheet1] WHERE [Date] = @TODAY()")

Trong đó:

  • A1:Z là phạm vi ô chứa dữ liệu bạn muốn truy vấn.
  • [Name] là cột chứa tên người chỉnh sửa.
  • [Sheet1] là tên bảng tính chứa dữ liệu bạn muốn truy vấn.
  • @TODAY() là hàm trả về ngày hiện tại.

Ví dụ: giả sử bạn có bảng tính sau:

A | B | C
---|---|---|
1 | John Doe | 10/10/2023
2 | Jane Doe | 10/10/2023
3 | Peter Smith | 10/10/2023

Để lưu lại tên người chỉnh sửa ở cột D, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=QUERY(A1:C,"SELECT [Name] FROM [Sheet1] WHERE [Date] = @TODAY()")

Kết quả sẽ trả về như sau:

D
John Doe
Jane Doe
Peter Smith

Cách 2: Sử dụng hàm NOW() và VLOOKUP

Bạn cũng có thể sử dụng hàm NOW()VLOOKUP để lưu lại tên người chỉnh sửa. Hàm NOW() trả về ngày và giờ hiện tại, trong khi hàm VLOOKUP trả về giá trị từ một cột khác dựa trên giá trị trong một cột.

Để sử dụng hàm NOW()VLOOKUP để lưu lại tên người chỉnh sửa, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

=VLOOKUP(NOW(),Sheet1!A2:B,2,0)

Trong đó:

  • NOW() là hàm trả về ngày và giờ hiện tại.
  • Sheet1!A2:B là phạm vi ô chứa dữ liệu bạn muốn truy vấn.
  • 2 là số cột chứa tên người chỉnh sửa.
  • 0 là chế độ khớp chính xác.

Ví dụ: giả sử bạn có bảng tính sau:

A | B
---|---
1 | John Doe
2 | Jane Doe
3 | Peter Smith

Để lưu lại tên người chỉnh sửa ở cột C, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=VLOOKUP(NOW(),Sheet1!A2:B,2,0)

Kết quả sẽ trả về như sau:

C
John Doe
Jane Doe
Peter Smith

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng công thức QUERY và hàm NOW()VLOOKUP để lưu lại tên người chỉnh sửa ở một cột trong Google Sheets. Bạn có thể chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận