Cách lưu lại tên người chỉnh sửa ở một cột trong Google Sheets?

Khi làm việc nhóm trên Google Sheets, bạn cần biết ai là người đã chỉnh sửa dữ liệu trong bảng tính của mình. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi các thay đổi và xác định người chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào. Google Sheets cung cấp một số cách để lưu … Đọc tiếp

Khi nào nên sử dụng Excel và khi nào nên sử dụng Google Sheets?

Excel và Google Sheets đều là những công cụ bảng tính phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, giữa hai công cụ này cũng có một số điểm khác biệt nhất định. Vậy khi nào bạn nên sử dụng Excel và khi nào nên sử dụng Google … Đọc tiếp