Cách sử dụng Apps Script để chuyển đổi một mảng hai chiều thành một mảng đối tượng

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Apps Script để chuyển đổi một mảng hai chiều thành một mảng đối tượng. Quá trình này sẽ giúp chúng ta làm việc với dữ liệu một cách dễ dàng và linh hoạt hơn. Đầu tiên, chúng ta cần tạo một dự án … Đọc tiếp

Kết nối Google Sheets với Zapier và Make.com thông qua API sử dụng Apps Script

Kết nối Google Sheets với Zapier và Make.com thông qua API sử dụng Apps Script là một cách hiệu quả để tự động hóa quá trình làm việc và tăng năng suất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập kết nối này và sử dụng Apps Script để giao tiếp với API … Đọc tiếp

Kết hợp Adaptive Card với Apps Script để dựng form input cho người dùng

Kết hợp Adaptive Card với Apps Script để dựng form input cho người dùng là một phương pháp mạnh mẽ để tạo ra giao diện người dùng tương tác và thu thập dữ liệu dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Adaptive Card và Apps Script để xây … Đọc tiếp

Cộng đồng AppScript: Nguồn lực quý giá cho người dùng

AppScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để tự động hóa các tác vụ trong Google Workspace. Nó là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo ra các ứng dụng và kịch bản tùy chỉnh. Một trong những lợi thế lớn nhất của AppScript là … Đọc tiếp

Tiềm năng của AppScript

AppScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để tự động hóa các tác vụ trong Google Workspace. Nó được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2010 và đã phát triển đáng kể kể từ đó. Tiềm năng của AppScript AppScript có tiềm năng to lớn để tự động hóa … Đọc tiếp

Các mẹo và thủ thuật AppScript

Nội dung: AppScript là một nền tảng phát triển ứng dụng mạnh mẽ của Google, cho phép bạn tạo các tập lệnh để tự động hóa các tác vụ và tích hợp các ứng dụng của Google. Để sử dụng AppScript hiệu quả, bạn cần biết một số mẹo và thủ thuật. Dưới đây là … Đọc tiếp

Sử dụng AppScript để tạo ứng dụng cá nhân

Nội dung: AppScript là một nền tảng phát triển ứng dụng của Google, cho phép bạn tạo các tập lệnh để tự động hóa các tác vụ và tích hợp các ứng dụng của Google. AppScript có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng cá nhân, giúp bạn tự động hóa các tác … Đọc tiếp

Tận dụng Apps Script để tạo báo cáo theo mẫu

Nội dung: Trong công việc, chúng ta thường phải tạo các báo cáo để tổng hợp dữ liệu và đưa ra các phân tích, đánh giá. Việc tạo báo cáo thủ công có thể tốn nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là khi bạn phải tạo nhiều báo cáo giống nhau. Apps Script … Đọc tiếp

Sử dụng AppScript để tạo ứng dụng giáo dục

Nội dung: AppScript là một nền tảng phát triển ứng dụng của Google, cho phép bạn tạo các tập lệnh để tự động hóa các tác vụ và tích hợp các ứng dụng của Google. AppScript có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng giáo dục, giúp giáo viên và học sinh học … Đọc tiếp

Tự động hóa các tác vụ nhàm chán với Apps Script

Nội dung: Trong cuộc sống và công việc, chúng ta thường phải thực hiện nhiều tác vụ nhàm chán, lặp đi lặp lại. Những tác vụ này có thể tốn thời gian và công sức, khiến chúng ta cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Apps Script là một nền tảng phát triển ứng dụng … Đọc tiếp