Xử lý công việc được lên lịch sẵn với Apps Script trigger

Google Apps Script là một công cụ mạnh mẽ để tự động hóa các tác vụ trên Google Workspace. Một trong những tính năng hữu ích nhất của Apps Script là trigger, cho phép bạn chạy mã một cách tự động khi một sự kiện nhất định xảy ra.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Apps Script trigger để xử lý công việc được lên lịch sẵn.

1. Tạo dự án Apps Script

Để bắt đầu, bạn cần tạo một dự án Apps Script mới. Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập Google Apps Script: http://script.google.com/home/ và nhấp vào Tạo dự án.

2. Tạo hàm xử lý công việc

Tiếp theo, chúng ta cần tạo hàm xử lý công việc. Hàm này sẽ thực hiện các tác vụ cần thiết để xử lý công việc.

function processWork() {
 // Thực hiện các tác vụ cần thiết để xử lý công việc
 // ...
}

3. Tạo trigger

Bây giờ, chúng ta cần tạo trigger để chạy hàm processWork() theo lịch trình. Có nhiều loại trigger khác nhau, trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng trigger OnTimer.

function onTimer() {
 // Chạy hàm xử lý công việc
 processWork();
}

Trigger này sẽ chạy hàm processWork() mỗi phút một lần.

4. Thử nghiệm trigger

Để thử nghiệm trigger, bạn có thể đặt thời gian chạy hàm processWork() một cách thủ công.

// Đặt thời gian chạy hàm processWork()
onTimer.schedule(new Date(2023, 10, 10, 12, 0, 0));

Hàm này sẽ chạy hàm processWork() vào lúc 12:00 trưa ngày 10 tháng 10 năm 2023.

5. Chia sẻ trigger

Để chia sẻ trigger, bạn có thể tạo một ứng dụng web Google và cài đặt Apps Script. Sau đó, bạn có thể chạy trigger từ ứng dụng web của mình.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng Apps Script trigger để xử lý công việc được lên lịch sẵn. Trigger là một cách tuyệt vời để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Code ví dụ

Dưới đây là code ví dụ cho hàm xử lý công việc:

function processWork() {
 // Lấy dữ liệu từ Google Sheets
 var sheet = SpreadsheetApp.openById("YOUR_SPREADSHEET_ID");
 var data = sheet.getRange("A1:Z").getValues();

 // Xử lý dữ liệu
 for (var i = 0; i < data.length; i++) {
  var row = data[i];
  // ...
 }
}

Hàm này sẽ lấy dữ liệu từ bảng tính Google Sheets có ID là “YOUR_SPREADSHEET_ID”. Sau đó, hàm sẽ xử lý dữ liệu theo cách bạn muốn.

Bạn có thể tùy chỉnh hàm này để phù hợp với nhu cầu của mình.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận