Google Apps Script: Những giới hạn bạn cần lưu ý

Google Apps Script là một công cụ mã hóa mạnh mẽ cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong Google Workspace, tạo các tiện ích tích hợp và mở rộng chức năng của các ứng dụng Google. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ công cụ nào, Google Apps Script cũng có một số giới hạn mà người dùng cần lưu ý.

Giới hạn về tính năng

Google Apps Script là một ngôn ngữ lập trình dựa trên JavaScript, nhưng nó không cung cấp tất cả các tính năng của JavaScript. Ví dụ, Google Apps Script không hỗ trợ các hàm xử lý tập tin, mạng và cơ sở dữ liệu nâng cao. Điều này có thể hạn chế khả năng sử dụng Google Apps Script cho các dự án phức tạp hoặc khi cần tính năng đặc biệt.

Quản lý mã

Google Apps Script không cung cấp các tính năng quản lý mã phức tạp như những công cụ lập trình chuyên nghiệp khác. Ví dụ, Google Apps Script không hỗ trợ các tính năng như kiểm tra mã, quản lý phiên bản và tích hợp với các công cụ quản lý mã nguồn. Điều này có thể gây khó khăn cho việc phát triển và bảo trì các dự án lớn và phức tạp.

Bảo mật

Google Apps Script có thể có các vấn đề về lỗi bảo mật. Do đó, người dùng cần lưu ý các biện pháp bảo mật khi sử dụng Google Apps Script, chẳng hạn như sử dụng các API có độ bảo mật cao và tránh sử dụng các API có thể truy cập dữ liệu nhạy cảm.

Dưới đây là một số ví dụ về các giới hạn của Google Apps Script:

  • Giới hạn về kích thước tập lệnh: Google Apps Script giới hạn kích thước tập lệnh ở mức 100 MB. Điều này có thể hạn chế khả năng sử dụng Google Apps Script cho các dự án lớn.
  • Giới hạn về thời gian chạy: Google Apps Script giới hạn thời gian chạy của một tập lệnh ở mức 10 phút. Điều này có thể hạn chế khả năng sử dụng Google Apps Script cho các tác vụ phức tạp hoặc tốn nhiều thời gian.
  • Giới hạn về số lượng truy cập: Google Apps Script giới hạn số lượng truy cập đến các API của Google ở mức 10.000 lần mỗi ngày. Điều này có thể hạn chế khả năng sử dụng Google Apps Script cho các dự án có lượng truy cập cao.

Lưu ý các giới hạn của Google Apps Script sẽ giúp bạn sử dụng công cụ này một cách hiệu quả và tránh gặp phải các vấn đề không mong muốn.

Dưới đây là một số mẹo để khắc phục các giới hạn của Google Apps Script:

  • Sử dụng các API có độ bảo mật cao: Google cung cấp một số API có độ bảo mật cao, chẳng hạn như Google Cloud Identity and Access Management (IAM) và Google Cloud Key Management Service (KMS). Sử dụng các API này sẽ giúp bạn tăng cường bảo mật cho các dự án của mình.
  • Phân chia tập lệnh thành nhiều tập lệnh nhỏ: Điều này sẽ giúp bạn giảm kích thước tập lệnh và tránh vượt quá giới hạn về thời gian chạy.
  • Sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn: Các công cụ quản lý mã nguồn có thể giúp bạn quản lý các dự án Google Apps Script một cách hiệu quả.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các giới hạn của Google Apps Script.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận