Duyệt danh sách các File trong một Folder Google Drive và trả kết quả vào Google Sheets

Duyệt danh sách các File trong một Folder Google Drive và trả kết quả vào Google Sheets 📂📄 Quản lý và duyệt danh sách các tệp trong Google Drive có thể trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng Google Apps Script. Bạn có thể tạo mã script để duyệt danh sách các tệp … Đọc tiếp

Cộng đồng AppScript: Nguồn lực quý giá cho người dùng

AppScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để tự động hóa các tác vụ trong Google Workspace. Nó là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo ra các ứng dụng và kịch bản tùy chỉnh. Một trong những lợi thế lớn nhất của AppScript là … Đọc tiếp

Tiềm năng của AppScript

AppScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để tự động hóa các tác vụ trong Google Workspace. Nó được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2010 và đã phát triển đáng kể kể từ đó. Tiềm năng của AppScript AppScript có tiềm năng to lớn để tự động hóa … Đọc tiếp

Tạo Script gửi Email báo cáo vào thứ 6 mỗi tuần

Tạo Script gửi Email báo cáo vào thứ 6 mỗi tuần 📧📊 Việc tự động gửi báo cáo hàng tuần có thể giúp cải thiện hiệu suất làm việc và thông tin liên lạc trong tổ chức. Sử dụng Google Apps Script, bạn có thể dễ dàng tạo một kịch bản để tự động gửi … Đọc tiếp

Các mẹo và thủ thuật AppScript

Nội dung: AppScript là một nền tảng phát triển ứng dụng mạnh mẽ của Google, cho phép bạn tạo các tập lệnh để tự động hóa các tác vụ và tích hợp các ứng dụng của Google. Để sử dụng AppScript hiệu quả, bạn cần biết một số mẹo và thủ thuật. Dưới đây là … Đọc tiếp

Sử dụng AppScript để tạo ứng dụng cá nhân

Nội dung: AppScript là một nền tảng phát triển ứng dụng của Google, cho phép bạn tạo các tập lệnh để tự động hóa các tác vụ và tích hợp các ứng dụng của Google. AppScript có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng cá nhân, giúp bạn tự động hóa các tác … Đọc tiếp

Cách lấy danh sách Event trong Google Calendar thông qua Apps Script

Cách lấy danh sách Event trong Google Calendar thông qua Apps Script 🗓️📅 Google Calendar là một công cụ mạnh để quản lý thời gian và sự kiện. Sử dụng Apps Script, bạn có thể dễ dàng truy cập và lấy danh sách các sự kiện từ Google Calendar. Dưới đây là cách bạn có … Đọc tiếp

Tận dụng Apps Script để tạo báo cáo theo mẫu

Nội dung: Trong công việc, chúng ta thường phải tạo các báo cáo để tổng hợp dữ liệu và đưa ra các phân tích, đánh giá. Việc tạo báo cáo thủ công có thể tốn nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là khi bạn phải tạo nhiều báo cáo giống nhau. Apps Script … Đọc tiếp

Sử dụng AppScript để tạo ứng dụng giáo dục

Nội dung: AppScript là một nền tảng phát triển ứng dụng của Google, cho phép bạn tạo các tập lệnh để tự động hóa các tác vụ và tích hợp các ứng dụng của Google. AppScript có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng giáo dục, giúp giáo viên và học sinh học … Đọc tiếp