Tạo một UserForm đơn giản trong Sidebar với Apps Script

Mục lục:

 • Giới thiệu
 • Cách tạo một UserForm đơn giản
 • Code ví dụ
 • Kết luận

Giới thiệu

UserForm là một công cụ hữu ích cho phép bạn tạo các biểu mẫu nhập liệu và điều khiển trong Google Sheets. Bạn có thể sử dụng UserForm để thêm các tính năng tùy chỉnh vào bảng tính của mình, chẳng hạn như:

 • Nhập dữ liệu từ người dùng
 • Tạo menu tùy chỉnh
 • Điều khiển các thành phần của bảng tính

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo một UserForm đơn giản trong Sidebar với Apps Script.

Cách tạo một UserForm đơn giản

Để tạo một UserForm đơn giản, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở bảng tính Google Sheets mà bạn muốn thêm UserForm.
 2. Nhấp vào Thư viện ứng dụng > Apps Script.
 3. Trong cửa sổ Apps Script, nhấp vào Tạo ứng dụng mới.
 4. Nhập tên cho ứng dụng của bạn và nhấp vào Tạo.
 5. Trong cửa sổ , dán đoạn code sau:
function showUserForm() {
 // Tạo một UserForm
 var form = Ui.createForm();

 // Thêm các thành phần vào UserForm
 form.addTextInput({
  label: "Tên",
  name: "name"
 });
 form.addTextInput({
  label: "Email",
  name: "email"
 });
 form.addButton({
  label: "Gửi",
  onClick: function() {
   // Nhận dữ liệu từ UserForm
   var name = form.getValue("name");
   var email = form.getValue("email");

   // Hiển thị dữ liệu trên màn hình
   SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getRange("A1").setValue(name);
   SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getRange("B1").setValue(email);
  }
 });

 // Hiển thị UserForm trong Sidebar
 form.showSidebar();
}
 1. Nhấp vào Chạy.

Code ví dụ

Dưới đây là đoạn code ví dụ tạo một UserForm đơn giản với hai trường nhập liệu: tên và email.

function showUserForm() {
 // Tạo một UserForm
 var form = Ui.createForm();

 // Thêm các thành phần vào UserForm
 form.addTextInput({
  label: "Tên",
  name: "name"
 });
 form.addTextInput({
  label: "Email",
  name: "email"
 });
 form.addButton({
  label: "Gửi",
  onClick: function() {
   // Nhận dữ liệu từ UserForm
   var name = form.getValue("name");
   var email = form.getValue("email");

   // Hiển thị dữ liệu trên màn hình
   SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getRange("A1").setValue(name);
   SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getRange("B1").setValue(email);
  }
 });

 // Hiển thị UserForm trong Sidebar
 form.showSidebar();
}

Kết luận

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách tạo một UserForm đơn giản trong Sidebar với Apps Script. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của Google Apps Script.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận