Các mẹo và thủ thuật AppScript

Nội dung:

AppScript là một nền tảng phát triển ứng dụng mạnh mẽ của Google, cho phép bạn tạo các tập lệnh để tự động hóa các tác vụ và tích hợp các ứng dụng của Google. Để sử dụng AppScript hiệu quả, bạn cần biết một số mẹo và thủ thuật.

Dưới đây là một số mẹo và thủ thuật AppScript hữu ích:

 • Sử dụng các hàm tích hợp: AppScript cung cấp một thư viện các hàm tích hợp giúp bạn thực hiện các tác vụ phổ biến, chẳng hạn như đọc và ghi dữ liệu, gửi email và tạo biểu đồ.
 • Sử dụng các tiện ích mở rộng: Có rất nhiều tiện ích mở rộng AppScript có thể giúp bạn thực hiện các tác vụ phức tạp hơn.
 • Thử nghiệm và gỡ lỗi: Hãy thử nghiệm các tập lệnh của bạn để đảm bảo chúng hoạt động chính xác.
 • Chia sẻ tập lệnh của bạn: Bạn có thể chia sẻ tập lệnh của mình với người khác để họ có thể sử dụng hoặc sửa đổi.

Dưới đây là một số thủ thuật AppScript cụ thể:

 • Sử dụng hàm Logger.log() để ghi lại thông tin: Hàm Logger.log() cho phép bạn ghi lại thông tin trong tập lệnh của mình. Điều này có thể hữu ích để gỡ lỗi hoặc theo dõi hoạt động của tập lệnh.
 • Sử dụng hàm Array.map() để lặp qua một mảng: Hàm Array.map() cho phép bạn lặp qua một mảng và thực hiện một hành động đối với mỗi phần tử. Điều này có thể hữu ích để thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại.
 • Sử dụng hàm Date.now() để lấy thời gian hiện tại: Hàm Date.now() cho phép bạn lấy thời gian hiện tại dưới dạng số mili giây. Điều này có thể hữu ích để đếm thời gian hoặc tạo các tập lệnh dựa trên thời gian.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các mẹo và thủ thuật AppScript:

 • Sử dụng hàm Logger.log() để ghi lại thông tin:
function myFunction() {
 // Ghi lại thông tin vào bảng điều khiển
 Logger.log("Đây là thông tin từ tập lệnh của tôi.");
}
 • Sử dụng hàm Array.map() để lặp qua một mảng:
function myFunction() {
 // Tạo một mảng
 var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

 // Lặp qua mảng và in ra mỗi số
 var results = numbers.map(function(number) {
  return number * 2;
 });

 // In ra kết quả
 Logger.log(results);
}
 • Sử dụng hàm Date.now() để lấy thời gian hiện tại:
function myFunction() {
 // Lấy thời gian hiện tại
 var now = Date.now();

 // In ra thời gian hiện tại
 Logger.log("Thời gian hiện tại là " + now);
}

Hãy thử nghiệm các mẹo và thủ thuật AppScript để tìm ra những gì phù hợp với bạn. Với một chút luyện tập, bạn sẽ có thể tạo ra các tập lệnh AppScript mạnh mẽ và hiệu quả.

🎉 💡

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận