Các mẹo và thủ thuật AppScript

Nội dung: AppScript là một nền tảng phát triển ứng dụng mạnh mẽ của Google, cho phép bạn tạo các tập lệnh để tự động hóa các tác vụ và tích hợp các ứng dụng của Google. Để sử dụng AppScript hiệu quả, bạn cần biết một số mẹo và thủ thuật. Dưới đây là … Đọc tiếp