Sử dụng AppScript để tạo trang web: Hướng dẫn chi tiết từ A-Z

Nội dung:

AppScript là một nền tảng lập trình kịch bản được cung cấp bởi Google, cho phép bạn tạo các ứng dụng web, ứng dụng dành cho máy tính để bàn và ứng dụng di động. AppScript được viết bằng ngôn ngữ JavaScript, một ngôn ngữ lập trình phổ biến và dễ học.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng AppScript để tạo trang web.

1. Tạo dự án AppScript

Để bắt đầu, bạn cần tạo một dự án AppScript. Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web Google Apps Script và nhấp vào nút Create Project.

2. Thêm mã HTML cho trang web

Bước tiếp theo là thêm mã HTML cho trang web của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo một hàm doGet() hoặc doPost().

Trong hàm doGet(), bạn sẽ trả về một đối tượng HTML Service. Đối tượng này sẽ chứa tất cả mã HTML cho trang web của bạn.

Dưới đây là một ví dụ về cách thêm mã HTML cho trang web:

function doGet() {
 return HtmlService.createHtmlOutput('
  <h1>Trang web AppScript</h1>
  <p>Đây là một trang web được tạo bằng AppScript</p>
 ');
}

3. Thêm mã CSS cho trang web

Bạn có thể thêm mã CSS cho trang web của mình bằng cách sử dụng hàm include(). Hàm này sẽ bao gồm mã CSS từ một tệp bên ngoài.

Dưới đây là một ví dụ về cách thêm mã CSS cho trang web:

function doGet() {
 return HtmlService.createHtmlOutput('
  <h1>Trang web AppScript</h1>
  <p>Đây là một trang web được tạo bằng AppScript</p>
 ');
}

include('style.css');

4. Thêm mã JavaScript cho trang web

Bạn có thể thêm mã JavaScript cho trang web của mình bằng cách sử dụng hàm include(). Hàm này sẽ bao gồm mã JavaScript từ một tệp bên ngoài.

Dưới đây là một ví dụ về cách thêm mã JavaScript cho trang web:

function doGet() {
 return HtmlService.createHtmlOutput('
  <h1>Trang web AppScript</h1>
  <p>Đây là một trang web được tạo bằng AppScript</p>
 ');
}

include('script.js');

5. Xuất bản trang web

Khi bạn đã hoàn tất việc viết mã cho trang web của mình, bạn có thể xuất bản nó. Để làm điều này, hãy nhấp vào nút Publish.

Sau khi trang web được xuất bản, bạn có thể truy cập nó bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp.

Ví dụ:

Dưới đây là một ví dụ về cách tạo một trang web đơn giản bằng AppScript:

function doGet() {
 return HtmlService.createHtmlOutput('
  <h1>Trang web AppScript</h1>
  <p>Đây là một trang web được tạo bằng AppScript</p>
  <p>Ngày hiện tại là: ' + Utilities.formatDate(new Date()) + '</p>
 ');
}

Dịch vụ lập trình ứng dụng

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script, Power Apps từ cơ bản đến nâng cao.

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận