Sử dụng AppScript để tạo trang web: Hướng dẫn chi tiết từ A-Z

Nội dung: AppScript là một nền tảng lập trình kịch bản được cung cấp bởi Google, cho phép bạn tạo các ứng dụng web, ứng dụng dành cho máy tính để bàn và ứng dụng di động. AppScript được viết bằng ngôn ngữ JavaScript, một ngôn ngữ lập trình phổ biến và dễ học. Trong … Đọc tiếp