Gửi Email tự động với Apps Script Trigger

Mở bài: Trong công việc, việc báo cáo kết quả công việc là vô cùng quan trọng. Nó giúp cho các thành viên trong nhóm nắm được tiến độ công việc và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết. Tuy nhiên, việc gửi email báo cáo thủ công có thể gây tốn thời gian và … Đọc tiếp

Gửi Email tự động khi một vùng trong Google Sheets bị thay đổi

Theo dõi các thay đổi đối với dữ liệu trong Google Sheets có thể tốn thời gian và công sức. Sử dụng Google Apps Script để gửi email tự động