Tạo một Google Forms phức tạp một cách tự động với Apps Script

Mục lục:

 • Giới thiệu
 • Cách tạo một Google Forms phức tạp với Apps Script
 • Code ví dụ
 • Kết luận

Giới thiệu

Google Forms là một công cụ mạnh mẽ để tạo các biểu mẫu trực tuyến. Bạn có thể sử dụng Google Forms để thu thập dữ liệu từ người dùng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như khảo sát, đăng ký, hoặc đặt hàng.

Tuy nhiên, Google Forms có thể không đáp ứng được nhu cầu của bạn nếu bạn cần tạo một biểu mẫu phức tạp. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng Apps Script để tạo một Google Forms tự động.

Cách tạo một Google Forms phức tạp với Apps Script

Để tạo một Google Forms phức tạp với Apps Script, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở bảng tính Google Sheets mà bạn muốn thêm Google Forms.
 2. Nhấp vào Thư viện ứng dụng > Apps Script.
 3. Trong cửa sổ Apps Script, nhấp vào Tạo ứng dụng mới.
 4. Nhập tên cho ứng dụng của bạn và nhấp vào Tạo.
 5. Trong cửa sổ , dán đoạn code sau:
function createGoogleForms() {
 // Tạo một Google Forms
 var form = FormApp.create();

 // Thêm các thành phần vào Google Forms
 form.addSection({
  title: "Thông tin cá nhân"
 });
 form.addQuestion({
  type: FormApp.QuestionType.TEXT,
  title: "Họ và tên",
  name: "name"
 });
 form.addQuestion({
  type: FormApp.QuestionType.EMAIL,
  title: "Email",
  name: "email"
 });
 form.addSection({
  title: "Sở thích"
 });
 form.addQuestion({
  type: FormApp.QuestionType.CHECKBOX,
  title: "Đọc sách",
  name: "reading"
 });
 form.addQuestion({
  type: FormApp.QuestionType.CHECKBOX,
  title: "Xem phim",
  name: "watching"
 });
 form.addQuestion({
  type: FormApp.QuestionType.CHECKBOX,
  title: "Chơi game",
  name: "playing"
 });

 // Lưu Google Forms vào bảng tính
 var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 spreadsheet.addSheet(form.getName());
 form.export(spreadsheet.getSheets()[form.getName()]);
}
 1. Nhấp vào Chạy.

Code ví dụ

Dưới đây là đoạn code ví dụ tạo một Google Forms phức tạp với các thành phần sau:

 • Hai trường nhập liệu văn bản: họ và tên, email
 • Ba trường nhập liệu checkbox: đọc sách, xem phim, chơi game

Kết luận

Với Apps Script, bạn có thể tạo một Google Forms phức tạp một cách tự động. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo các biểu mẫu tùy chỉnh.

Các mẹo bổ sung:

 • Sử dụng các biến để lưu trữ dữ liệu từ người dùng.
 • Thêm logic để kiểm tra dữ liệu từ người dùng.
 • Thêm các trường tùy chỉnh để thu thập dữ liệu bổ sung.
 • Thêm các hàm để xử lý dữ liệu từ người dùng.

Kết luận:

Tạo một Google Forms phức tạp với Apps Script là một cách tuyệt vời để tạo các biểu mẫu tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu của bạn. Bằng cách sử dụng

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận